Hỗn hợp được tạo ra từ những hạt thấm nước trong tã trẻ em trộn cùng đất sẽ giúp cây trồng trở nên tươi tốt.

Video: Thứ trong tã trẻ em giúp cây trồng tươi tốt không ngờ:

Nguồn video: YouTube/Poshnaps Media/5-Minute Crafts.