(VOV) - 80 năm qua, Công đoàn Việt Nam đã đoàn kết tập hợp giai cấp công nhân Việt Nam phát huy vai trò tiên phong trong sự nghiệp cách mạng

Chiều 27/7, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu đã tới chúc mừng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2009). Tại buổi tiếp, Chủ tịch Huỳnh Đảm chúc tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, phát huy tốt vai trò thành viên của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới và nhấn mạnh: MTTQVN luôn tự hào về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. 80 năm qua, Công đoàn Việt Nam đã đoàn kết tập hợp giai cấp công nhân Việt Nam phát huy vai trò tiên phong trong sự nghiệp cách mạng; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức làm nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; đóng góp trực tiếp, to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Chủ tịch Huỳnh Đảm tin tưởng, các cấp công đoàn, cùng toàn thể đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động trong cả nước tiếp tục nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy sứ mạng lịch sử to lớn của giai cấp công nhân Việt Nam, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng đã cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tới tổ chức Công đoàn Việt Nam và hứa sẽ luôn luôn làm trò trách nhiệm của mình góp phần cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh./. Doãn Hùng