Ngày 7.11, CĐ TCty Điện lực miền Nam đã trao “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên Nguyễn Minh Tài (ở xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè) là công nhân quản lý vận hành Điện lực huyện Cái Bè (Cty Điện lực Tiền Giang).

Tổng kinh phí xây dựng căn nhà 120 triệu đồng; trong đó CĐ Điện lực Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng. Năm 2013, CĐ Điện lực Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 60 “Mái ấm CĐ”, riêng Tiền Giang 4 căn. |