(PLO) - Chiều qua (17/1), tổng kết công tác năm 2013, triển khai công tác năm 2014, Công đoàn Bộ Tư pháp đánh giá, dù còn một số tồn tại, hạn chế song năm 2013, hoạt động Công đoàn Bộ và các Công đoàn cơ sở đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Công đoàn các đơn vị đã duy trì và tìm những biện pháp hữu hiệu để vận động đoàn viên hăng hái tham gia. Các phong trào thi đua được gắn với tình hình cụ thể của từng đơn vị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Bộ đã thường xuyên phối hợp với thủ trưởng cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn cơ quan Bộ, tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, khối cơ quan Bộ, kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, việc thực hiện tốt Qui chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị, cơ quan Bộ đã góp phần ổn định tư tưởng, tạo môi trường thuận lợi để mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan Bộ vững mạnh…

Năm 2014, Công đoàn Bộ sẽ tập trung vào công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động, tiếp tục tìm giải pháp chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, vận động đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh công tác nữ công và phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngành và tổ chức Công đoàn…

Tại hội nghị, Công đoàn Bộ cũng đã kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn Bộ khóa I (nhiệm kỳ 2010-2015).