Sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã có công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó, biểu dương các đơn vị đã tổ chức thi nghiêm túc, chặt chẽ. Tuy nhiên, Công điện cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong khâu tổ chức ở một số địa điểm thi, cần nhanh chóng rút kinh nghiệm.