Sáng nay (2.4), Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Sau đó, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trước Quốc hội.

Cong bo quy trinh bau Chu tich nuoc sang nay - Anh 1

Ông Trần Đại Quang được đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước (Ảnh: Q.H)

Theo chương trình, sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Kế tiếp, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.
Sau cùng, tân Chủ tịch nước tuyên thệ trước Quốc hội.

Trước đó, chiều 31.3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình danh sách đề cử ông Trần Đại Quang để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Ông Trần Đại Quang, sinh ngày 12.10.1956. Quê quán ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị XI, XII; Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Tóm tắt quá trình công tác của ông Trần Đại Quang.

Tháng 7.1972: Tham gia cách mạng. Trước 2006: Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh, Bộ Công an. Tháng 4.2006: Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 4.2006: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 4.2007: Được thăng quân hàm Trung tướng.

Tháng 1.2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 8.2011: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Công An.

Tháng 12.2012: Được thăng quân hàm Đại tướng.

Tháng 1.2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

Clip Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trước Quốc hội.