KTĐT - Huyện Phúc Thọ vừa công bố quy hoạch chi tiết 1/500 lò giết mổ gia súc, gia cầm tại xã Trạch Mỹ Lộc. Đây là điểm giết mổ gia súc, gia cầm có quy mô 10 ha cho các huyện, thị thuộc khu vực phía Tây thành phố. Theo thiết kế, sẽ có ba dây chuyền cho việc giết mổ, chế biến các loại gia súc lớn như trâu, bò, lợn và các loại gia cầm gà, vịt… Được biết, dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ khởi công kỹ thuật vào đầu tháng 9/2010. Hữu Lạc