Bộ Công Thương vừa ký Quyết định số 984/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình thương hiệu quốc gia.

Theo đó, chương trình Thương hiệu quốc gia (THQG) là một chương trình xúc tiến thương mại dài hạn nhằm xây dựng, quảng bá tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.

Biểu trưng Thương hiệu quốc gia có tựa đề Giá trị Việt Nam (Vietnam Value) được trao cho các sản phẩm đáp ứng hệ thống tiêu chí của Chương trình. Việc bình chọn các sản phẩm được mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia tiến hành hai năm một lần. Sau hai năm được công nhận, sản phẩm phải được bình chọn lại để được tiếp tục mang biểu trưng THQG.

Doanh nghiệp (DN) Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế có quyền đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình và tham gia bình chọn các sản phẩm được mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia. Các DN có sản phẩm tham gia Chương trình được hưởng quyền lợi và phải tuân thủ nghĩa vụ theo các quy định, quy chế của Chương trình.

Chương trình thương hiệu QG góp phần quảng bá thương hiệu Việt Nam trên thị trường trong và ngoài nước.

Hội đồng Thương hiệu quốc gia, Hội đồng các Ban Chuyên gia, Ban thư ký Chương trình là các đơn vị được lập ra để quản lý và thực hiện Chương trình. Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Chủ tịch Hội đồng THQG và các thành viên là đại diện các Bộ/ngành và tổ chức có liên quan. Ban Thư ký Chương trình đặt tại Cục Xúc tiến thương mại, do Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại làm Trưởng ban.

Triển khai Chương trình THQG năm 2012, Hội đồng Thương hiệu quốc gia đang tích cực chỉ đạo Ban Thư ký chương trình Thương hiệu quốc gia - Cục Xúc tiến thương mại và các cơ quan liên quan tiếp tục lựa chọn các thương hiệu sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam đủ điều kiện mang biểu trưng Thương hiệu quốc gia. Lễ công bố tôn vinh và trao biểu trưng THQG cho các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm được lựa chọn dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2012.

Trong giai đoạn tới, Chương trình tập trung thực hiện những nội dung chính như: Xây dựng môi trường phát triển thương hiệu; xây dựng năng lực phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp; xây dựng và phát triển thương hiệu theo ngành hàng; quảng bá THQG và các sản phẩm tham gia Chương trình.

Để hưởng ứng ngày thương hiệu quốc gia (20/4), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã gửi thư chúc mừng cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Phó Thủ tướng cho rằng, để phát huy kết quả của Chương trình Thương hiệu quốc gia, từng ngành, từng DN, từng doanh nhân phải thường xuyên chăm lo và có những hoạt động thiết thực để xây dựng thương hiệu cho ngành và doanh nghiệp của mình, giữ gìn được những giá trị về chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ Việt Nam.

M.N