(HNMO) - Ngày 18/1, EF Education First - tổ chức dẫn đầu về giáo dục quốc tế đã công bố phiên bản thứ 3 của Chỉ số đánh giá Anh ngữ (EF EPI).

Tại buổi lễ công bố.

Ngoài việc xếp hạng 60 nước và vùng lãnh thổ về khả năng Anh ngữ, bảng đánh giá EF EPI lần đầu tiên còn bao gồm cả việc phân tích xu hướng phát triển sau 6 năm đầu tư cho việc học Anh ngữ. Điểm mới của bảng đánh giá EF EPI là chỉ ra mối liên hệ giữa việc thông thạo tiếng Anh của lực lượng lao động và sự phát triển kinh tế của đất nước đó.

Bảng xếp hạng các quốc gia gần đây được dựa trên bài kiểm tra dành cho 750.000 người lớn từ 60 nước trong năm 2012. Những sự phân tích về việc phát triển khả năng thong thao tiếng Anh trong khoảng thời gian 6 năm (từ năm 2007- 2013) đã sử dụng dữ liệu các bài kiểm tra Anh ngữ của hơn 5 triệu người lớn.

Theo đó, một số nước Châu Á, đặc biệt là Indonesia và Việt Nam, đã có sự tiến bộ về tiếng Anh trong vòng 6 năm qua. Năm 2012, Việt Nam xếp thứ 31/54 nhưng năm 2013 đã vươn lên xếp thứ 28/60. Theo báo cáo, có thể thấy các nước Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đã nói tiếng Anh tốt hơn so với các năm trước…