Ngày 21-1, Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vừa ký Lệnh công bố Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 27-12-2008.