P.V

Cong bo Ngay truyen thong cua Dang bo Khoi cac co quan Trung uong - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Chiều 4-10, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức họp báo công bố ngày truyền thống của Đảng bộ Khối. Theo Quyết định số 40-QĐ/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng công nhận ngày 7-11-1948 là Ngày truyền thống của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng bộ khối cơ quan Trung ương ngày nay mà tiền thân là Liên chi cơ quan Trung ương đã trải qua 12 Kỳ Đại hội Đảng bộ. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay bao gồm 63 tổ chức Đảng trực thuộc với hơn 6,5 vạn đảng viên hoạt động trong hơn 900 tổ chức cơ sở Đảng, 5.500 chi bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, tiếp cận nhanh với những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước; trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Hoạt động của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển đất nước.