Ngày 10-3, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) công bố Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu được tổ chức hằng năm, xét tặng cho các công trình nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật (gồm: Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học nông nghiệp). Các công trình khoa học xét tặng phải được thực hiện tại Việt Nam, được công bố trước ít nhất 1 năm và không quá 5 năm trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế tính đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng và không vi phạm quy định của Luật KH&CN, quy định của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN... Hồ sơ đăng ký xét Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015 gửi cho cơ quan thường trực giải thưởng là Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia từ ngày 6-3 đến hết ngày 18-4-2015. Công tác xét duyệt giải sẽ được tiến hành từ ngày 20-4 đến ngày 15-5-2015. Lễ trao giải được tổ chức vào tháng 5-2015.

TTXVN