Bộ KHCN ngày 10.3 công bố Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015. Đây là giải thưởng hằng năm nhằm tôn vinh các nhà khoa học có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015 sẽ xét tặng cho các công trình nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật gồm các lĩnh vực toán học, khoa học máy tính và thông tin, vật lý, hóa học, các khoa học trái đất và môi trường liên quan, y dược...

Đối tượng tham gia xét giải thưởng sẽ gồm các nhà khoa học là tác giả của công trình nghiên cứu khoa học cơ bản xuất sắc thuộc các lĩnh vực xét tặng giải thưởng. Giải thưởng Tạ Quang Bửu - 2015 sẽ gồm từ một đến ba giải thưởng dành cho các tác giả của công trình khoa học và một giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi) là tác giả của công trình khoa học.