Tổng cục Thống kê vừa thông báo: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2008 tăng ở mức 2,14%, thấp ...