NDĐT - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hôm nay chính thức công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ gồm 281 thủ tục liên quan tới mười lĩnh vực khác nhau như chính sách người có công, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm việc làm, bảo hiểm thất nghiệp, bảo trợ xã hội, xuất khẩu lao động, phòng, chống tệ nạn xã hội, an toàn - vệ sinh lao động, lao động - tiền lương và chăm sóc - bảo vệ trẻ em…

Quyết định công bố Bộ thủ tục hành của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ - TB - XH) được ban hành theo Quyết định số 30 ngày 10-1-2007 phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (gọi tắt là đề án 30) và Quyết định số 07 ngày 4-1-2008 ban hành kế hoạc thực hiện Đề án 30 gồm các giải pháp tổng thể nhằm thống kê, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đề án 30 được thực hiện qua ba giai đoạn. Giai đoạn 1: thực hiện thống kê thủ tục hành chính tại tất cả các cấp chính quyền, giai đoạn 2: thực hiện rà soát thủ tục hành chính, giai đoạn 3 là tổ chức thực hiện kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bộ trưởng LĐ - TB - XH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, bộ thủ tục hành chính gồm 281 thủ tục ở bốn cấp, trong đó có 89 thủ tục ở cấp Trung ương, 126 thủ tục ở cấp tỉnh, 34 thủ tục cấp huyện và 32 thủ tục ở cấp xã. Đây là lần đầu tiên Bộ tổng hợp, thống kê được bộ cơ sở dữ liệu đầy đủ về thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của ngành. Là một ngành tiếp xúc nhiều với người dân, cán bộ, công chức, việc công khai bộ thủ tục hành chính liên quan tới giải quyết các chế độ chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội không chỉ thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của Đảng và Nhà nước mà còn thiết thực tạo sự tiện lợi cho nhân dân khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Bạn đọc có thể truy cập vào địa chỉ www.molisa.gov.vn hoặc chuyên trang http://tthc.molisa.gov.vn để xem chi tiết các thông tin về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực mình quan tâm. Tới nay, LĐ - TB - XH là Bộ thứ 10 công bố bộ thủ tục hành chính theo Đề án 30. LÊ NGÂN