Ngày 6/7, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo công bố báo cáo đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2010 tại 12 tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, bà Vũ Xuân Nguyệt Hồng, Phó Viện trưởng CIEM cho biết, báo cáo đặc điểm kinh tế nông thông Việt Nam là kết quả hợp tác của một số cơ quan Việt Nam và phía Đan Mạch. Bà Hồng hy vọng, với những kết quả nghiên cứu này, dựa trên bộ số liệu điều tra sẽ là tài liệu tham khảo quan trọng cho các nhà nghiên cứu cũng như các nhà hoạch định chính sách trong quá trình xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam trong thời gian tới. Ngài Jonh Nielsen, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam đánh giá, cuộc điều tra hộ gia đình năm 2010 đã đóng góp vào việc mở rộng thêm cơ sở dữ liệu và từ đó có thể đưa ra được các kiến nghị cho sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn; đồng thời, giúp cho Việt Nam đạt được sự phát triển kinh tế bền vững. Cuộc điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2010 được thực hiện ở 2.200 hộ gia đình tại 12 địa phương là Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Đắc Nông, Lâm Đồng và Long An. Theo báo cáo, tình trạng các hộ gia đình nông thôn được điều tra đang ngày càng cải thiện theo thời gian, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể. Giáo sư Finn Tarp, Đại học Tổng hợp Copenhagen cho biết, theo điều tra tiếp cận nguồn lực hộ gia đình nông thôn Việt Nam, mức sống trung bình của các hộ đang dần được cải thiện. Ông nhấn mạnh, đặc biệt trong điều tra năm 2010, nhiều hộ gia đình nghèo nhất đã phục hồi một cách nhanh chóng; thay đổi bộ mặt đời sống nông thôn Việt Nam. Ông cho rằng, vấn đề cung cấp tín dụng cho đầu tư sản xuất mang lại lợi nhuận có thể giúp các hộ thoát khỏi nghèo đói trong khi tín dụng phục vụ các mục đích tiêu dùng lại có xu hướng ngược lại. Do vậy, chúng ta cần nghiên cứu sâu hơn về tính hiệu quả của tín dụng đóng vai trò rất quan trọng này.