ND - Sáng 25-6, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo giới thiệu các lệnh số 12, 13, 14 và 15 của Chủ tịch nước ký ngày 12-6-2008 công bố ba luật và một nghị quyết mới.