ANTĐ - Trong 2 ngày 14 và 15-12, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Biển Việt Nam năm 2012.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Phạm Xuân Bình, Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: Luật biển Việt Nam được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIII, hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2013 có vai trò, ý nghĩa quan trọng cả về đối nội, đối ngoại, là cơ sở pháp lý cho bảo vệ đất nước, phát triển kinh tế, đặc biệt là bảo vệ, quản lý chủ quyền biển đảo ở nước ta. Luật biển Việt Nam là cơ sở pháp lý nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ, đảm bảo việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các vùng biển đảo và phát triển các vùng kinh tế biển ở Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.

Tại hội nghị, Luật Biển Việt Nam đã được phổ biến, quán triệt đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc CATP về một số nội dung của Luật; tình hình ANCT trên biển; chủ trương, quan điểm của Nhà nước về giải quyết các vấn đề trên biển… để các đơn vị nắm vững. Đồng chí Phó Giám đốc, Đại tá Phạm Xuân Bình đã giao nhiệm vụ cho thủ trưởng các đơn vị, trưởng công an quận, huyện, thị xã cần tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng về chiến lượng bảo vệ Tổ quốc, tình hình ANCT trên biển, các quy định của Luật biển Việt Nam đến toàn thể CBCS.

Thu Hạnh