Ngày 18/11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra mắt 3 đơn vị nghiệp vụ mới là Phòng Cảnh sát Môi trường, Phòng Pháp chế, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ