Hanoinet - 21 giờ 5’ đêm 27/5 con voi 68 tuổi nhiều thành tích nhất trong đàn voi nhà của tỉnh Đăk Lăk đã chết.