Con trai đánh nhau để giành con gái là thường. Ngày nay, lù lù xuất hiện cảnh con trai đánh ghen để giành lấy…một tên con trai. >> Có thai - nỗi kinh hoàng của teen>> Nhìn đời bằng...một con mắt