Con tôi đang học mẫu giáo tại Nhật, năm sau là đến tuổi đi học lớp một. Tôi muốn cho con vào học lớp một tại VN nhưng thực sự tôi đang lo lắng vì nghe nói ở VN mọi đứa trẻ đã biết đọc trôi chảy khi mới vào lớp một, bởi vì các em được học thêm trước.