- Ngoài tài sản chung là ngôi nhà hai vợ chồng đang ở vợ thứ 2 của tôi có một khối tài sản riêng. Tôi xin hỏi, đứa con riêng của tôi có được quyền thừa kế phần tài sản riêng của vợ thứ 2 không?

TIN BÀI KHÁC:

Tôi lấy vợ có 1 con trai, khi bé vừa tròn 3 tuổi thì mẹ bé chết, sau đó tôi kết hôn lần thứ hai 2. Người vợ mới của tôi cũng có một con riêng. Con riêng của tôi và vợ tôi vẫn sống chung với chúng tôi. Tôi và vợ thứ 2 chung sống 15 năm thì vợ bị bệnh chết mà không có con chung. Ngoài tài sản chung là ngôi nhà hai vợ chồng đang ở vợ thứ 2 của tôi có một khối tài sản riêng. Khi vợ thứ 2 của tôi chết không để lại di chúc. Tôi xin hỏi, đứa con riêng của tôi có được quyền thừa kế phần tài sản riêng của vợ thứ 2 không? (Anh Nguyễn Hoàng hỏi).

Ảnh minh họa

Trường hợp bạn hỏi thì con riêng của anh có quyền hưởng thừa kế của mẹ kế.

Con riêng và vợ thứ 2 của anh sống chung với nhau, có phát sinh quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như mẹ con. Nên khi người vợ thứ 2 chết mà không để lại di chúc, con riêng của anh vẫn được hưởng phần thừa kế theo pháp luật phần tài sản riêng của người vợ thứ 2 và hưởng phần bằng với con riêng của vợ thứ 2 (Căn cứ Đ.679 BLDS quan hệ thừa kế giữa con riêng với bố dượng, mẹ kế).

Căn cứ pháp lý:
Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

Điều 676. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Điều 679. Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế

Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 676 và Điều 677 của Bộ luật này.

Đức Toàn (ghi)

Tư vấn bởi LS.Nguyễn Thành Công, Đoàn LS TP.HCM

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ).