(HNM) - Ngày 17-4, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 8. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, các đại biểu đã thảo luận về 5 dự án luật đang còn có nhiều ý kiến khác nhau gồm: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi);