Trong căn phòng nhỏ, con vật chạy nhanh qua và làm đổ tháp làm từ các quân bài.

( lượt đánh giá) Mời bạn đánh giá Runi