Do mâu thuẫn từ trước, bà Sang đã thuê nhóm côn đồ do Đoàn cầm đầu trả thù ông Chính. Nhận tiền xong, nhóm đâm thuê chém mướn này đã vác mã tấu xông thẳng vào trại ruộng, chém trọng thương gia đình ông Chính.