Giadinh.net - Mẹ đã tát tôi khi nghe tôi thét lên: "Con chỉ là đứa con nhặt ngoài chợ mà thôi". Rồi bà vào giường ôm mặt khóc cả ngày không chịu ăn cơm. Còn bố tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn lắm.