[Kênh14] - Nó là con búp bê thuộc quyền sở hữu của họa sỹ Robert Eugene Otto (thường được gọi là Robert Eugene Gene). Và nó được coi là nguồn gốc của mọi tai họa giáng xuống những người trong gia đình ông...