Cũng như cha Bill Clinton, cô con gái cưng Chelsea Clinton đã tích cực dồn tâm sức vào cuộc vận động tranh cử tổng thống (TT) của mẹ là thượng nghị sĩ Hillary Clinton. Cô Chelsea tập trung vào vận động giới sinh viên trong các trường đại học ở khắp nước Mỹ.