Bà Nguyễn Thị Lùng - vợ ông Huỳnh Nguyên Triệu - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ CTCP Vật tư Xăng dầu (COM) đăng ký bán ra 200.000 CP từ ngày 8/10/2010 đến ngày 8/12/2010.

Số cổ phiếu bà Lùng nắm giữ trước khi giao dịch là 288.810 CP, chiếm tỷ lệ 2,045% và chồng bà là ông Huỳnh Nguyên Triệu - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ của COM đang nắm giữ 142.780 CP, tỷ lệ 1,01%. Với mục đích nhu cầu tài chính cá nhân, bà Lùng đăng ký bán ra 200.000 CP trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 8/10/2010 đến ngày 8/12/2010. Như vậy, nếu giao dịch thành công, số CP bà Lùng nắm giữ tại COM sẽ giảm xuống còn 88.810 CP. H.Anh HOSE