(ATPvietnam.com) - Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (COM) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ.

Cụ thể, người thực hiện giao dịch là Nguyễn Thị Lùng – Vợ Ủy viên HĐQT. Bà này đăng ký bán 200.000 cổ phiếu để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân từ ngày 8/10 đến 8/12/2010. Hiện tại, bà Lùng đang nắm giữ 288.810 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 2,045%. Nếu giao dịch được thực hiện thành công thì bà này sẽ giảm lượng nắm giữ còn 88.810 cổ phiếu. Anh Thư