(NDHMoney) Sàn Tp.HCM vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu (COM-HOSE) được niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

Cụ thể, COM được niêm yết 4.584.123 cổ phiếu phát hành thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo thông báo trước đó của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết đạt 45,84 tỷ đồng. Ngày niêm yết có hiệu lực là 27/9/2010. Ngày chính thức giao dịch là 4/10/2010.