(ATPvietnam.com) - Công ty Cổ phần Vật tư Xăng dầu (COM) thông báo ngày 18/10/2010 là ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 18/10/2010. Công ty sử dụng danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 tỷ lệ 6%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 600 đồng). Ngày thực hiện 3/11/2010. Ngoài ra, công ty cũng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung thêm chức năng kinh doanh: hoạt động dịch vụ vận tải đường bộ (dịch vụ giữ xe), kinh doanh nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự. Phương Anh