Sau nhiều năm thực hiện lệnh cấm quảng cáo trên xe buýt, cuối tháng 3 này, người đứng đầu UBND TPHCM - Chủ tịch Lê Hoàng Quân - mới có quyết định "cởi trói" cho quảng cáo trên xe buýt.