(ANTĐ) - Do va chạm giao thông với người khác, con trai tôi có đánh người đó và yêu cầu bồi thường tiền đã làm vỡ yếm xe. Nay cơ quan Viện kiểm sát truy tố con tôi với tội danh cướp tài sản. Tôi được biết trong quá trình lập biên bản cũng như lấy lời khai của con trai tôi, cơ quan điều tra đã không yêu cầu cháu ký vào từng trang của văn bản và lập biên bản khám nghiệm xe sau 10 ngày kể từ khi xảy ra va chạm. Xin hỏi thời gian lập biên bản khám nghiệm và biên bản ghi lời khai của cơ quan điều tra như vậy có đúng không?

Nguyễn Bình (Hưng Yên) Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 75 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định việc thu thập và bảo quản vật chứng: “Vật chứng cần được thu thập kịp thời, đầy đủ, được mô tả đúng thực trạng vào biên bản và đưa vào hồ sơ vụ án”. Việc bác hỏi sau 10 ngày cơ quan công an mới lập biên bản khám nghiệm xe. Điều đó thể hiện sự không kịp thời và đầy đủ theo quy định của pháp luật trong việc lập hồ sơ thu thập tài liệu chứng cứ của cơ quan điều tra. Tại khoản 2 Điều 132 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định: “Sau khi hỏi cung, điều tra viên đọc lại biên bản cho bị can nghe hoặc để bị can tự đọc. Trong trường hợp có bổ sung và sửa chữa biên bản thì bị can và điều tra viên cùng ký xác nhận. Nếu biên bản có nhiều trang thì bị can ký vào từng trang của biên bản. Trong trường hợp bị can tự viết lời khai thì điều tra viên và bị can cùng ký xác nhận tờ khai đó”. Trường hợp bác hỏi nếu cơ quan điều tra khi lấy lời khai của con trai bác mà không để con trai bác ký vào từng trang của biên bản như vậy cơ quan điều tra đã không khách quan, không đảm bảo về mặt pháp lý, vi phạm khoản 2 Điều 132 Bộ luật tố Tụng Hình sự.