Góp ý cho dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 15-10, các thành viên Hội đồng Khoa học Bộ Tư pháp đặc biệt nhấn mạnh tới việc kiểm soát thẩm quyền của Chính phủ trong việc ban hành các quy định về xử phạt vi phạm hành chính.

Kết quả rà soát thống kê của ban soạn thảo cho thấy hiện đang có trên 100 nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính, mà nhiều quy định trong số đó trùng lắp, chồng lấn nhau về phạm vi điều chỉnh; mâu thuẫn, chồng chéo nhau giữa các hành vi, mức xử phạt… Từ đó, đa số các thành viên ban soạn thảo đề xuất phương án căn cứ vào phạm vi các lĩnh vực quản lý nhà nước của mỗi bộ, cơ quan ngang bộ, Chính phủ sẽ ban hành một nghị định quy định xử phạt chung cho toàn bộ nội dung quản lý thuộc bộ, ngành đó. Nếu theo phương án này, số lượng các nghị định xử phạt vi phạm hành chính sẽ được giới hạn dưới 30 văn bản. “Tôi không đồng ý với cách nghĩ hành chính là “em” hình sự và để nguyên tắc của BLHS chi phối cách xây dựng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính (BLHS quy định nguyên tắc chỉ người nào phạm một tội đã được BLHS quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự)” - Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên nói. Vì cách tư duy này, lần sửa Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính gần đây nhất (năm 2008), Chính phủ phải sửa khoảng 80 nghị định xử phạt trong các lĩnh vực (nhiều nghị định đến nay vẫn đang “nợ”) và nếu dự án luật này được thông qua thì lại tiếp tục sửa các nghị định có liên quan. Đồng tình, bà Dương Thanh Mai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, cho rằng cần khuyến khích việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các luật chuyên ngành. Tuy nhiên, đại diện tổ biên tập, ông Đặng Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự-hành chính, cho hay: “Nhiều luật chuyên ngành thời gian qua cũng đã quy định về việc xử phạt nhưng thực tế cơ quan chức năng không thể áp dụng ngay luật đó mà xử phạt được. Đưa vào rồi cuối cùng rối hết cả lên”- ông Sơn lo ngại. ĐỨC MINH