Những ngày gần đây, đi đến đâu cũng bắt gặp sự than thở của chủ thầu xây dựng về việc khan hiếm xi-măng. Các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại TP.HCM đều treo biển “hết hàng”.