24H.COM.VN - Với số tiền đầu tư của Mubadala, AMD có thể tiếp tục duy trì cuộc đua với Intel trên thị trường chip.