Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên, năm 2008, cả nước sẽ xuất khẩu 4 triệu tấn gạo, tuy nhiên khả năng tăng lượng gạo xuất khẩu lên hơn mức này cũng vẫn còn được để ngỏ.