TTXVN

Co the thanh lap To cong tac cua Bo truong, Chu tich cac tinh, thanh pho - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Tiếp tục nội dung xây dựng thể chế, trong Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 9 sáng 4-10, các thành viên Chính phủ đã nghe Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về tình hình thực hiện nhiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng cũng có thể thành lập các Tổ công tác để kiểm tra những việc mà Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đã kết luận. Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ, các kết luận và chỉ đạo của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng. Hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ này ngày càng có chuyển biến rõ nét với hơn 3.300 nhiệm vụ đã hoàn thành, tăng 45% so với tháng trước, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; số nhiệm vụ chưa thực hiện quá hạn chỉ chiếm 4,2%. Thủ tướng nêu rõ, từ hiệu quả của các mô hình Tổ công tác này, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố và Bộ trưởng cũng có thể thành lập các Tổ công tác để kiểm tra những việc mà Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh, thành phố đã kết luận để đảm bảo các nội dung này được thực thi nghiêm túc trong thực tế.