Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Otago, New Zealand, chỉ ra rằng chim bồ câu có thể phân biệt được từ có nghĩa và không có nghĩa.

Điều này đã gắn chim bồ câu vào danh sách các động vật biết đọc bao gồm con người, khỉ và một chú chó có tên là Willow. Các nhà khoa học bắt đầu thử nghiệm với 18 chú chim bồ câu (Columba livia) từ tháng 5/2015. Trong vòng tám tháng, bốn chú chim thông minh nhất đã học được trung bình 43 từ, và ở giai đoạn cuối, chú chim thông minh nhất học được 58 từ. Một ví dụ với một từ trong tiếng Anh, chim bồ câu xác nhận từ “very” nhưng không xác nhận từ “evry” (xáo trộn thứ tự).
Các nhà khoa học cũng chỉ ra chim bồ câu đặc biệt nhạy cảm trong việc tiếp nhận và xử lý hình ảnh về vị trí của các từ ngữ và chữ cái. Tại sao chúng có thể làm được những điều kì diệu đó? Câu trả lời nằm ở hệ thống thần kinh của chim bồ câu, một hệ thống có khả năng tái sử dụng các nơ–ron.

Đức Hưng dịch