Muối là một gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của mỗi gia đình. Tuy nhiên việc ăn mặn, sử dụng muối quá nhiều lại gây ra những căn bệnh nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng.