KTĐT - Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 1113/TCT-CS hướng dẫn cơ quan thuế địa phương thực hiện miễn, giảm thuế thu nhập DN (TNDN) đối với dự án đầu tư mở rộng.

Theo đó, đối với những dự án đầu tư có thời gian thực hiện dự án kéo dài và chia ra thành nhiều hạng mục đầu tư, cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn thời gian tính miễn thuế, giảm thuế theo từng hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh. Căn cứ thời gian dự kiến thực hiện dự án đầu tư, cơ sở kinh doanh đăng ký cụ thể với cơ quan thuế.