Hanoinet - BS Nguyễn Văn Châu - giám đốc Sở Y tế TP - đề nghị các quận huyện phải tập trung chấn chỉnh hành nghề y tư nhân, phạt nặng BS vừa kê toa vừa bán thuốc.