(PL)- Sáng 20-6, Ban Pháp chế HĐND TP.HCM giám sát công tác của thi hành án dân sự TP. Theo báo cáo của cơ quan thi hành án, trong sáu tháng đầu năm, trung bình mỗi chấp hành viên giải quyết khoảng 16 vụ/tháng, thu gần năm tỷ đồng.