Nghị định 130/2005/NĐ-CP sẽ được sửa đổi theo hướng mở rộng thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với tất cả UBND xã, phường, thị trấn; cho phép các cơ quan sử dụng lợi thế về khoảng không trụ sở, sân vườn cho thuê để tận thu bổ sung nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan

Quán cà phê dưới chân di tích cột cờ Hà Nội từng gây tranh cãi trong dư luận về tính hợp pháp.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị truyền hình trực tuyến tổng kết về hai nghị định 130/2005/NĐ-CP và 43/2006/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập với 63 địa phương do Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ tổ chức hôm qua, 6/4.

Tự chủ mà bị động

Đồng tình với việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính các đơn vị đã tiết kiệm được kinh phí, biên chế, tăng thu nhập song Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, ông Nguyễn Huy Tưởng, cho rằng, với mức tiết kiệm cho thu nhập tăng thêm được có 20% chưa đảm bảo được đời sống người lao động trong khi công việc ngày càng tăng, chế độ công tác phí, hội nghị vẫn theo cơ chế khác, việc khoán chi ở một số đơn vị còn lúng túng, vai trò của người đứng đầu chưa chủ động. Vướng nhất hiện nay là trong lĩnh vực y tế và giáo dục...

Khó khăn này được Thứ trưởng Bộ GD ĐT Trần Quang Quý cho biết thêm: Do học phí thấp nên thu không đủ bù chi, thu nhập chỉ tăng 1 lần so mức lương cơ bản, thu học phí xong phải nộp kho bạc nên hạn chế “tự chủ”, nhiều đơn vị phải giảm các khoản chi xuống mức thấp hơn quy định của nhà nước; thậm chí có trường chỉ được thu một khoản phí duy nhất là phí tuyển sinh đại học cao đẳng nên không có nguồn thu nào để tạo cơ sở cho tăng lương...

Thứ trưởng Bộ TN&MT, ông Chu Phạm Ngọc Hiển cũng dẫn ra một vòng luẩn quẩn như giảm biên chế nhưng kéo theo là số lượng công chức đang làm phải phải làm thêm giờ, nếu không lại phải tuyển thêm lao động hợp đồng, nhưng cấp kinh phí lại không theo kịp việc tăng hợp đồng lao động này, nếu các đơn vị thuê lao động hợp đồng lại phải lấy nguồn lương biên chế trả cho hợp đồng.

Mặt khác, tăng lương thêm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP không thực hiện được vì cơ chế cho phép được chi tối đa một lần lương cấp bậc cho lương tăng thêm nhưng định mức chi hành chính quá thấp, không tiết kiệm hơn được nữa để chi tăng lương...

Thí điểm đặt hàng cung ứng dịch vụ công

Tiếp nhận ý kiến phản ánh từ các bộ, ngành và các tỉnh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, sẽ khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách để tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Việc tăng học phí, viện phí sẽ được nghiên cứu trên cơ sở sức chịu đựng của nền kinh tế, phù hợp với mức chi trả của người dân. Đề cập đến các giải pháp, ông Huệ nhấn mạnh đến định hướng sẽ có cơ chế để các đơn vị sự nghiệp thực hiện quản trị hoạt động như một doanh nghiệp.

Theo Dự thảo, Nghị định 130/2005/NĐ-CP sẽ được sửa đổi theo hướng mở rộng thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với tất cả UBND xã, phường, thị trấn; cho phép các cơ quan sử dụng lợi thế về khoảng không trụ sở, sân vườn cho thuê để tận thu bổ sung nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan; cơ quan thực hiện chế độ tự chủ được chủ động quyết định việc tổ chức tuyển dụng trên cơ sở xác định vị trí việc làm, định mức công việc CBCC;…

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đang Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”.

Theo đó, ngay trong năm 2012 sẽ lựa chọn danh sách các đơn vị có thể tham gia thí điểm thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính theo 2 nội dung: (i) Các đơn vị sự nghiệp sẽ tham gia thí điểm thực hiện đặt hàng cung ứng dịch vụ đối với các loại hình dịch vụ ít có khả năng xã hội hóa nhưng Nhà nước có nhu cầu sử dụng và xã hội chưa có khả năng đáp ứng.

(ii) Các đơn vị sự nghiệp sẽ tham gia thí điểm thực hiện giao quyền tự chủ hoạt động kết hợp với tự chủ tài chính cao trên cơ sở thí điểm thực hiện điều chỉnh cơ chế thu chi tài chính để bù đắp đủ chi phí hoạt động thường xuyên (từng bước tính đủ giá dịch vụ và giảm trợ cấp ngân sách), đa dạng hóa các nguồn thu.

Trên cơ sở đó tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và nhân rộng các cơ chế, chính sách trong năm 2013 - 2014...

THANH THANH