BizLIVE - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền đã nói như vậy trong phiên làm việc của Quốc hội sáng 17/11 khi đánh giá về báo cáo của Chính phủ.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền

Sáng 17/11, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Sau phần trình bày báo cáo của Phó thủ tướng, các đại biểu thảo luận ở hội trường về Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn.

Tại phần thảo luận, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) bày tỏ đặc biệt quan tâm đến hai vấn đề, đó là cải cách thủ tục hành chính và đấu tranh chống tham nhũng.

Đại biểu Thuyền cho rằng, đất nước chúng ta đã diễn ra rất nhiều cuộc cải cách, trong đó cải cách kinh tế đó là thành công nhất. Còn cải cách hành chính đã giảm được một số thủ tục gây phiền hà. Tuy nhiên, bộ máy, biên chế đang phình to ra thì chưa giảm được.

Nguyên dẫn đến tình trạng này, theo đại biểu Thuyền, vì liên quan đến yếu tố con người nên cần được làm thận trọng. “Vì vậy, ưu điểm chúng ta là thận trọng, nhưng khuyết điểm của chúng ta là thận trọng quá”, ông Thuyền nói.

Ông Thuyền cho biết, cơ quan nhà nước giờ nhiều phó quá. Một phòng có 3 người thì 1 trưởng, 1 phó, sếp nhiều hơn cả nhân viên.

“Mình phải cải cách vấn đề này. Để ông trưởng ông ý làm chứ, nhiều phó quá, cứ giao cho phó hết, chỉ nên 1 - 2 phó thôi. Cải cách hành chỉnh thì ngoài cải cách thủ tục thì còn giảm bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Chính phủ cần làm kiên quyết hơn, mạng mẽ hơn. Công chức nhà nước nhiều ông chỉ đến chơi. Nếu chúng ta bảo vệ lợi ích người dân thì phải sa thải cán bộ. Phải tinh giảm bộ máy cho có hiệu quả hơn!", đại biểu Thuyền thẳng thắn.

Về tham nhũng, ông Thuyền cho rằng chúng ta cần có quyết tâm chính trị lớn hơn, trong đó đặc biệt quan tấm đến yếu tố xây dựng lòng tin của người dân.

“Tôi nhớ có một đồng chí khi trả lời trên truyền hình có nói: Cán bộ chúng tôi không đòi dân, nhưng dân cứ đưa. Vì sao lại như vậy, vì người dân mất lòng tin. Nười ta nghĩ không đưa tiền thì không chưa được bệnh”, ông Thuyền nói.

Trong khi đó, đại biểu Trần Du Lịch (TP.HCM) cho biết ông chưa đồng tình với việc giải quyết các nhóm công việc của Chính phủ bởi thiếu sự đồng bộ. Ví dụ như việc giải quyết các vấn đề nông nghiệp và vấn đề cai nghiện rất bị động trong việc đưa ra giải pháp.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, ông Lịch cho biết ngành này chưa có bài toán tổng thể dù rằng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra 12 nhóm giải pháp.

“Trong lợi thế tự nhiên của Việt Nam vẫn là lợi thế về nong nghiệp. tuy nhiên dường như chúng ta chưa đặt bài toán này một cách tổng thế. Nếu chỉ mình Bộ Nông nghiệp thì không giải quyết được. Giải quyết bài toán kinh tế vĩ mô phải trả lời được 3 việc: sản xuất cái gì, sản xuất bằng cách nào và bán cho ai, nhưng chúng ta mới chỉ làm được sản xuất cái gì, còn bằng cách nào và bán cho ai thì chưa làm được”, ông Lịch nói.

Về ngư nghiệp, ông Lịch cho biết cần có giải pháp hỗ trợ ngư dân, không để ngư dân đánh bắt như kiểu hiện nay. Hiện cả nước có 5 trung tâm hỗ trợ, đánh bắt nghề cá nhưng cần có một trung tâm tổng hợp đủ mạnh hỗ trợ ngư dân trong việc đánh bắt.

“Chúng ta có thể bán khách sạn ở TP.HCM, Hà Nội để làm trung tâm nghề cá đủ mạnh hỗ trợ ngư dân”, ông Lịch nhấn mạnh.

MẠNH NGUYỄN