Là một trong hai khâu quyết định tiến độ thực hiện dự án, nhưng công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) tại các dự án hạ tầng công cộng dường như đang bị bỏ rơi. Ngoài sự buông lỏng về quản lý đất đai trong một thời gian dài, nguyên nhân của sự bỏ rơi đó chính là những yếu kém trong việc tổ chức hoạt động của các hội đồng GPMB [ + ]