Theo nhận định của Ủy ban Thường Vụ quốc hội ngày 15/4, ngành lập pháp đã đạt một kỷ lục khi cơ quan hành pháp đề xuất tới 53 dự án luật, 2 dự án pháp lệnh vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội trong năm 2014.

Đây là con số được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Con số này thậm chí lớn hơn khi đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng 69 dự án luật, pháp lệnh khác. Trước tình hình này, Ủy ban Pháp luật cho rằng, số lượng “quá nhiều so với khả năng chuẩn bị cũng như quỹ thời gian của các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và khả năng xem xét, thông qua của Quốc hội” và ưu tiên các dự án thể chế hóa văn kiện Đại hội Đảng, liên quan trực tiếp đến Hiến pháp, tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh.

Nhận định về tình trạng quá nhiều dự án luật, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng khuyến cáo Chính phủ và các cơ quan kiến nghị, soạn thảo các dự án luật cần nghiêm túc tránh tình trạng đưa vào rồi lại rút ra. Chủ tịch nêu ví dụ về nghị định về chứng minh nhân dân mới bị phản đối đã phải dừng lại, giờ còn có cả Luật Căn cước, Luật Hộ tịch. Với “bao nhiêu loại giấy tờ, tôi là dân tôi cũng sợ mấy ông lắm rồi.” - ông Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Hiện nay, Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị Bộ tư pháp và Ủy ban Pháp luật xem xét, rà soát lại những dự án Luật nào đã chuẩn bị kỹ để đưa vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh chính thức.