Trong đợt suy giảm của thị trường vừa qua, giá cổ phiếu nói chung đã xuống đến mức hấp dẫn, nhưng giá cổ phiếu ngành BĐS còn rơi nhanh hơn mức chung ấy.